Organisationen vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 
Staff organization at the Department of Economic History and International Relations.


Prefekt | Head of department

Mark Rhinard, Prefekt | Head of department

Klara Arnberg, Stf prefekt | Acting Head of department 

 

Studierektorer | Directors of Study

Dag Retsö - Grundnivå, ekonomisk historia

Stefan Borg - Grundnivå, internationella relationer

Karl Gustafsson - Avancerad nivå (Masterutbildning)

Paulina de los Reyes - Forskarutbildning, ekonomisk historia

Lisa Dellmuth - Forskarutbildning, internationella relationer

 

Universitetslektorer samt forskare | Lecturers and researchers

Dag Retsö

Akhil Malaki

Gonzalo Pozo Martin

Paulina de los Reyes

Mark Rhinard 

Thomas Jonter

Rodney Edvinsson

Klara Arnberg

Matilda Baraibar

Stefan Borg

Stefan Carlén

Lisa Dellmuth

Rodney Edvinsson

Bo Franzén

Jonathan M. Feldman

Rasmus Fleischer

Sven Hellroth

Per Hilding

Susan Jackson

Ulf Jonsson

Mattias Lindgren

Alf Sjöblom

Janken Myrdal

Fia Sundevall

Yvonne Svanström

Lars Ahnland

Elisabeth Corell

Johan Svanberg

Ulla Wikander

Johan Söderberg

Ronny Pettersson

Stina Malmén

Elin Jakobsson

Olof Karsvall

Elin Åström Rudberg

Sebastian Larsson

Sanna Strand

Karina Shyrokykh

Elisabeth Rosvold

Ilja Viktorov

Malin Dahlström

Elise Dermineur Reuterswärd

 

Doktorander | PhD students

Mahdieh Abbaskhah

Mark Bromley

Christoffer Gad

Kajsa Hammargård

Sandra Hellstrand

Ursula Hård

Wrenn Yennie Lindgren

Emma Rosengren

Jonatan Stiglund

Ece Kural

Stephanie Winkler       

Klas Eriksson

Sarah Backman

Akinbode Fasakin

Vitaly Fedchenko

Anna Hammarstedt

Nina Krickel

Olov Lund

Nicholas Olczak

Gustav Ingman

Daniel Stridh

Suanne Segovia

Jorge Rodriguez Morales

Susanne Berghofer

Mikael Johansson

Li Eriksdotter

Enrique Antonio Mejia

Yeonju Jung

                                      

Teknisk och administrativ personal | Technical and administrative staff

Johannes Hartvigson - Administrativ chef

Jennifer Lundgren - Kursadministatör Masternivå

Kelly Biddle - Kurs-och utbytesadministratör/Studentexpeditionen (föräldraledig)

Jenny Häger - Vik. Kursadministratör/Studentexpeditionen

Gabriel Holmbom, IT- och kommunikationsansvarig

Sven Hellroth - IT-administratör och miljöansvarig

Suzanne Planchard - Amanuens/Studieinformation
Elif Grahn - Ekonomihandläggare

Ibrahim Mohamad - Vik. Ekonomihandläggare