Du kommer att lära dig allt mer om vetenskapligt arbete - om hur idéer och hypoteser formuleras, om olika metoder som kan användas för att ge svar på dina frågeställningar, om hur forskningsarbetet praktiskt genomförs på bibliotek och arkiv. Du kommer att tentera en rad läskurser, som ger en bred beläsenhet. Du förs in i den nationella och internationella vetenskapliga diskussionen i ekonomisk historia och angränsande discipliner.

Det kan vara bra att söka knyta an till den forsknings- och handledarkompetens som redan finns vid institutionen. Men även om du ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med andra, så kommer du att få arbeta mycket på egen hand. Läsningen och den egna forskningen kommer att fordra mycket av dig i fråga om energi och uthållighet. Det går bra att att kombinera forskarutbildningen med att ha ansvar för familj och barn, vilket flera av våra doktorander har visat. Att göra det okända känt är en stimulerande uppgift, men det kräver en stor insats.

Doktorer i ekonomisk historia bör kunna ha en plats i arbetslivet på flera områden. Under rätt många år har åtskilliga efter sitt doktorsexamen fortsatt att verka som forskare och lärare vid universitet och högskolor. På sikt kan det bli svårt att fortsätta den expansionen. En annan bana är att gå in i yrken som kräver kvalificerade kunskaper för utredningsarbete, exempelvis i organisationer, företag eller myndigheter.

Information till doktorander och handledare (544 Kb)

Doktorandhandboken.nu